Døves kulturdager

Døves kulturdager

Tolkene som er ansatt ved Hetland var godt synlige på Døves kulturdager som ble arrangert i Stavanger 21. - 23. oktober.

Døves kulturdager er et årlig kultur- og sosialt treff for døve, tegnspråkbrukere og interesserte hørende. På programmet sto blant annet revyforestilling, workshops, utflukter og foredrag. Hetland er som kjent  knutepunktskole for hørselshemmede elever i Rogaland, og var godt synlige under arrangementet. 

Del denne artikkelen på: