Endrer retningslinjene for fraværsføring

Endrer retningslinjene for fraværsføring

Rogaland fylkeskommune endrer sine retningslinjer for fraværsføring etter krav fra Utdanningsdirektoratet. Det innebærer at alt fravær knyttet til trafikkopplæring må føres som udokumentert fravær. 

Rogaland fylkeskommunene har utformet nærmere og egne retningslinjer for hva en regner som «velferdsgrunner» i de videregående skolene i fylket. Våre retningslinjer gav elevene mulighet til å søke om å få permisjon for oppkjøring, glattkjøring og langkjøring med bakgrunn i velferdsgrunner. Det innebar at elevene fikk fraværet ført på vitnemålet, men at det ikke var en del av fraværet knyttet til 10% regelen.

Utdanningsdirektoratet krever at Rogaland fylkeskommune endrer praksis og fjerner punktet fra våre retningslinjer. Utdanningsdirektoratet uttaler at «ingen deler av kjøreopplæringen kan regnes som en helse- eller velferdsgrunn».

Det betyr at dette blir gjeldende praksis i Rogaland:
Alt fravær grunnet trafikkopplæring, også oppkjøring, glattkjøring, langkjøring og eventuelle andre obligatoriske elementer, vil gi udokumentert fravær. Det kan ikke søkes om velferdspermisjon for noen del av trafikkopplæringen, heller ikke oppkjøringen.

Endringen gjelder fra torsdag 6. oktober 2016.

Del denne artikkelen på: