Flyktningbarn på Sri Lanka får en ny start

Flyktningbarn på Sri Lanka får en ny start

Gjennom skolens solidaritetsprosjekt skal Hetland bygge skoler, brønner, toaletter og samfunnshus for gjenbosatte flyktninger på Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka. 

Fortsatt venter mange internflyktninger på å få komme hjem etter borgerkrigen på Sri Lanka som varte til 2009. Striden var mellom den singalesiske majoriteten og den tamilske minoriteten hvor begge sto for grove brudd på menneskerettighetene. Mange av flyktningene som ikke har kunnet flytte tilbake til sine lokalsamfunn nord på øya er enker og dermed eneforsørgere og ofte utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Svært mange av barna har vært på flukt hele livet og henger etter med skolegangen. 

Nå skal elever og lærere ved Hetland gjøre en innsats for å gi mange av disse flyktningfamiliene en ny framtid, i samarbeid med bistandsorganisasjonen FORUT. Inntektene fra skolens solidaritetsaksjon skal finansiere bygging eller restaurering av skoler, forsamlingslokaler, toaletter og brønner. Innsatsen går over tre år (høsten 2018 til våren 2021) og vil gjøre tre landsbyer på Jaffna-halvøya helt nord på Sri Lanka mer bærekraftige.

FORUT har i mange tiår arbeidet med utviklingsprosjekter på Sri Lanka. Nå pågår det et omfattende bosettingprogram for flyktninger som ble hjemløse under borgerkrigen, og FORUT er med i denne innsatsen gjennom lokale partnerorganisasjoner. Hetlands bidrag er viktig for at tre av disse lokalsamfunnene skal utvikle seg og for at barna skal få en bedre framtid.

Se mer om prosjektet  her.

Del denne artikkelen på: