Glimt fra det store utland

  • Glimt fra det store utland
    Fransk-elevene i Paris
  • Glimt fra det store utland
    Tysk-elevene i Berlin
  • Glimt fra det store utland
    Elever på Topplinja i Houston

Ut ifra bildene vi har fått virker det som om de mange Hetland-elevene som er på tur denne uka har det bra.

 Flere bilder kan sees på  skolens facebook-side, og det kan fort komme flere rapporter der. 

Del denne artikkelen på: