Hetlands preg på Kvalitetsmeldingen

Hetlands preg på Kvalitetsmeldingen

Rogaland fylkeskommune er pålagt å ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven er oppfylt. Som en del av ansvaret for å følge opp dette, lages det en årlig rapport om tilstanden i den videregående opplæringen.

Hetland har denne gangen blant annet bidratt med eksempler hentet fra vårt prosjekt «Motivasjon for matematikk». Her beskriver vi hvordan vi trekker elevenes egenvurdering inn i opplæringen.

Kvalitetsmeldingen har allerede vært til behandling i flere politiske fora, og skal opp i Fylkestinget 13. og 14. desember. Kvalitetsmeldingen bidrar til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen, og den skal være et grunnlag for drøfting av utviklingstiltak.

Del denne artikkelen på: