Hetlandselever i Ungdommens bystyre

Hetlandselever i Ungdommens bystyre

Harald Sætre Stensland og Erik Min Gravdal Askeland er Hetland sine representanter i Ungdommens bystyre. Harald sitter i formannskapet, og Erik er 1. vara til formannskapet.

Del denne artikkelen på: