Hvorfor velge realfag på Hetland?

Hvorfor velge realfag på Hetland?

På Hetland kan du velge programområdet Realfag, og få undervisning i nye, flotte laboratorier med bra teknisk utstyr. Skolen har dyktige og innovative lærere som underviser i de ulike fagene.

Du får gjennomføre mange spennende forsøk, reise på ulike ekskursjoner og drive med feltarbeid. Ulike realfagskonkurranser vil du også få muligheter å delta på som matematikkonkurransen Abel, og olympiader i de ulike programfagene. 

Mange elever velger kombinasjoner innenfor de ulike realfagene, men du kan også få spennende kombinasjoner med bl.a. skolens topplinje Innovasjon og ledelse, språk, samfunnsfaglige og økonomiske fag eller breddeidrett.

Hetland tilbyr tilnærmet samtlige realfag: Matematikk, R1 +R2(realfags matematikk), S1+S2 (samfunnsfags matematikk), Fysikk, Kjemi, Geofag, Biologi, Informasjonsteknologi.

Myndighetene oppmuntrer til å ta realfag ved blant annet å gi fordypningspoeng. Realfag er absolutt et trygt yrkesvalg for fremtiden. Dette vil det bli stort behov for også i fremtiden. Det vil bli behov for realfagsutdanning for å bygge opp en ny og grønn industri, innen helse, forskning og utdanning for å nevne noe.

Er du interessert i hvordan vi jobber med matematikkundervisningen på Hetland og skolens matematikkprosjekt,  se her.

 

VELG REALFAG - VELG HETLAND!

Del denne artikkelen på: