Kursing av skolemiljøutvalget

Kursing av skolemiljøutvalget

Elevene i skolemiljøutvalget på opplæringskurs i regi av Rogaland fylkeskommune. Fra venstre Milan, Julie-Marie, Martin og Helge.

Skolemiljøutvalget er en viktig miljøfaktor på Hetland, og nylig deltok medlemmene på en kursdag i regi av fylkeskommunen for å bli enda flinkere i vervet.

I løpet av kursdagen fikk elevene blant annet med seg foredraget "Du er god nok, og det er alle rundt deg og" ved psykolog Svein Gran. Elevene ble også presentert for det nye mobbeombudet i Rogaland fylkeskommune, Gunhild Solem, og de fikk kursing i lovverket som regulerer elevenes skolemiljø. Dessuten var det fokus på sunn kantinemat og matens betydning for læring. 

Del denne artikkelen på: