Ny motivasjon for matematikk

Matematikk er et fag alle elever har et forhold til, men kanskje ikke et fag alle elever er like begeistret for. På Hetland har vi et sterkt ønske om å gjøre matematikk til et fag alle kan mestre og bli glad i, og vi er derfor med i et pilotprosjekt for å prøve å nå dette målet. 

   

  

I 2013 inngikk skolen en 3-årig samarbeidsavtale med Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Senteret legger vekt på å utvikle arbeidsmetoder og eksempler på undervisningsmateriell som bidrar til å gjøre matematikkopplæringen variert, spennende og levende for elever og studenter på et høyt faglig nivå.

Samarbeidet med Matematikksenteret innebærer at alle matematikklærerne på Hetland får en spesialkompetanse i hvordan undervisningen kan gi økt motivasjon og læring hos elevene. Dette tror vi alle elever vil ha utbytte av, både de som "alltid har likt matte" og de som "ikke trodde at det gikk an å bli glad i matte".

Del denne artikkelen på: