Skolerute for 2017-2018

Skolerute for 2017-2018

Skoleåret har 190 dagar. Fylkeskommunen fastsetter noen av disse. 

Disse er fastsatt av fylkeskommunen og gjelder for alle skolene:

• Første elevdag torsdag 17. august
• Høsttferie uke 41 (9. – 13. oktober)
• Vinterferie uke 7 (12. februar – 16. februar)

Det er også satt opp to felles planleggingsdager. Datoene for disse gjelder foreløpig med forbehold om endring:

• Felles planleggingsdag høst tirsdag 14. november
• Felles planleggingsdag vår onsdag 28. februar

Plassering av andre ferie- og fridager samt plassering av siste skoledag gjør skolene fritt innenfor den ramma opplæringsloven § 3-2 gir.
Hetland kommer med disse datoene over nyttår. 

Del denne artikkelen på: