Skolevalg 2017, debatt og resultat

Skolevalg 2017, debatt og resultat

I forkant av skolevalget ble det arrangert debatt. Ungdomspolitikerne bidro til en frisk debatt om temaene miljø, skole og norske verdier

Under temaet skole ble både sidemål, eksamen før eller etter russetiden tatt opp i likhet med løfter om flere helsesøstre på skolene. I miljødebatten ble først og fremst avvikling av oljeboringen et tema. Under debatten om verdier for framtiden, tok partiene først og fremst opp hvilke verdier politikerne og deres partier selv står for. 

Resultat valg

Valgstatistikk
Kategori Verdi
Antall elever ved skolen 581
Antall avgitte stemmer 552
Deltakerprosent 95.0%
Antall godkjente stemmer 540
Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige 12
Antall blanke stemmer 12
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke 0

 

Partistemmer
Parti Stemmer Prosent
Rødt 33 6.1%
Sosialistisk Venstreparti 39 7.2%
Arbeiderpartiet 174 32.2%
Senterpartiet 6 1.1%
Miljøpartiet De Grønne 10 1.9%
Kristelig Folkeparti 5 0.9%
Venstre 32 5.9%
Høyre 164 30.4%
Fremskrittspartiet 40 7.4%
Piratpartiet 13 2.4%
Norges Kommunistiske Parti 6 1.1%
Pensjonistpartiet 8 1.5%
Kystpartiet 0 0.0%
Demokratene i Norge 0 0.0%
Partiet De Kristne 1 0.2%
Liberalistene 6 1.1%
Alliansen 2 0.4%
Helsepartiet 1 0.2%
Verdipartiet 0 0.0%
Del denne artikkelen på: