Søk om stipend innen 15. november

Søk om stipend innen 15. november

Elever må søke innen 15. november for å få støtte fra Lånekassen for høstsemesteret 2018. 

På lånekassens hjemmesider er en oversikt over hvor  mye penger elever kan få. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til  utstyrsstipend. Søknadsskjemaet for stipend og lån ligger her:  www.lanekassen.no/soknader.

Del denne artikkelen på: