Ta vare på deg selv!

Ta vare på deg selv!

Hvordan kan man unngå angst og stress? Hvordan kan jeg se om noen sliter? Hvorfor er det så tabu å snakke om psykiske lidelser/helse når det er så mange som lider? Disse og mange andre gode spørsmål har elevene skrevet ned etter å ha jobbet med temaet psykisk helse.

VIP - veiledning og informasjon om psykisk helse - er et skoleprogram som gjennomføres med VG1-elevene hvert skoleår. Den første delen gjennomføres med kontaktlærer, og samtalene tar utgangspunkt i heftet ”Livet og sånn” som deles ut til alle elevene. Dette har klassene jobbet med i høst/vinter. Del to ble gjennomført forrige uke ved at helsesøster, psykolog fra PPT og sosialrådgiver var på besøk i klassen. Elevenes spørsmål brukes som utgangspunktet for disse samtalene. I tillegg gis også konkrete tips om hva elevene kan gjøre for å ta vare på sin psykiske helse, og hva de kan gjøre hvis de er bekymret for seg selv eller andre. Les mer om undervisningsprogrammet psykisk helse i skolen (VIP):  vipweb.no

Del denne artikkelen på: