Utdeling av Klosters legat og Hetlandstipend 2015

Utdeling av Klosters legat og Hetlandstipend 2015

Fra venstre: Avdelingsleder for realfag Ole Christian Pengerud, Simona Ghebreiesus, Ida Emilie B. Lie, Astrid Midtun og rektor Tarjei Berge

Under avslutningsfesten for Vg3 ble Klosters legat og Hetlandstipend 2015 delt ut.

Klosters legat deles ut til den eleven ved skolen som har høyest karaktersnitt. I år var dette Ida Emilie B. Lie. Gratulerer til Ida! Hetlandstipendet deles ut til den eller de som har utmerket seg ved å skape god elevaktivitet, godt elevmiljø og være en god ambassadør for skolen. I år delte Simona Ghebreiesus og Astrid Midtun denne prisen. Vi gratulerer! 

Del denne artikkelen på: