Utdeling av Klosters legat og Hetlandstipend 2016

Utdeling av Klosters legat og Hetlandstipend 2016

Rektor Tarjei Berge, Trinnleder Vg3 Trude Alsterberg, Nora Melberg, Ola Netland Nystein og Siri Kind

Under avslutningsfesten for Vg3 ble Klosters legat og Hetlandstipend 2016 delt ut.

Klosters legat deles ut til den eleven ved skolen som har høyest karaktersnitt. I år var dette Ola Netland Nystein. Gratulerer til Ola! Hetlandstipendet deles ut til den eller de som har utmerket seg ved å skape god elevaktivitet, godt elevmiljø og være en god ambassadør for skolen. I år delte Nora Melberg og Siri Kind denne prisen. Vi gratulerer! 

Del denne artikkelen på: