Kroppsøving

Lærere tilknyttet kroppsøvingsavdelingen:

 
 
Fredrik Hagen
Fag: kroppsøving
E-post: fredrik.hagen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 22
Mobil: 452 81 429
 
 
 
Bjørn Iver Fagerli 
Fag: kroppsøving, breddeidrett
E-post: bjorn.iver.fagerli@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 22
Mobil: 404 02 080
 
 
 
Jostein Voster
Fag: kroppsøving, historie
E-post: jostein.voster@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 22
 
Del denne artikkelen på: