Medier og kommunikasjon

Lærere tilknyttet medier og kommunikasjon:

 
 
Øivind Godal
Fag: mediefag, samfunnsfag
E-post: oivind.godal@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 22
Mobil: 932 93 703
 
 
 
Olav Bjarne Håberg
Fag: mediefag, samfunnsfag
E-post: olav.bjarne.haberg@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 22
Mobil: 951 51 521
      
 
 
Linda Kirkeland
Fag: mediefag
E-post: linda.kirkeland@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 26
Mobil: 984 35 417
 
 
 
Birthe Larsen
Fag: mediefag
E-post: birthe.larsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 26
Mobil: 984 23 460
 
 
 
Reidar Larsen
Fag: mediefag, religion
E-post: reidar.larsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 22
Mobil: 901 03 219
 
 
 
Benedicte Alexandra Rottem
Fag: mediefag, kroppsøving
E-post: benedicte.alexandra.rottem@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 22
 
Del denne artikkelen på: