Realfag

Lærere tilknyttet realfagsavdelingen:

 
 
Gunn Elisabeth Olsen Bjørkavåg  
Fag: matematikk, naturfag
E-post: gunn.elisabeth.olsen.bjorkavag@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 25
Mobil: 957 21 263
 
   
   
Stine Skimmeland Grøndal   
Fag: kjemi, matematikk
E-post: stine.skimmeland.grondal@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 29
Mobil: 408 68 965
 
   
   
Øyvind Halgunset 
Fag: matematikk
E-post: oyvind.halgunset@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 29
 
   
   
Eirik Haugvaldstad
Fag: matematikk, naturfag, geografi
E-post: eirik.haugvaldstad@skole.rogfk.no 
Telefon: 51 92 14 29
Mobil: 920 88 013
 
 
 
Solvor Motland Kirkemo
Fag: biologi, geografi
E-post: solvor.motland.kirkemo@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 29
 
 
 
Maren Gramstad Larsen
Fag: geofag, naturfag, matematikk
E-post: maren.gramstad.larsen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 00
 
   
   
Ingvild Puntervold Marthinussen
Fag: matematikk, kjemi, naturfag
E-post: ingvild.puntervold.marthinussen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 29
Mobil: 482 42 939
 
 
 
James Robert Mitchell
Fag: fysikk, matematikk
E-post: james.robert.mitchell@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 29
Mobil: 936 46 904
 
 
 
Eric Alexander Hegland Ordaz
Fag: geografi, geografi, naturfag, psykologi
E-post: eric.ordaz@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 25
Mobil: 414 10 193
 
  
 
Hilde Rasmussen
Fag: matematikk, kroppsøving
E-post: hilde.rasmussen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 25 
Mobil: 962 03 594
 
 
 
Ingunn Hesby Renoult
Fag: fysikk, matematikk
E-post: hesby.ingunn.renoult@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 29
Mobil: 416 79 449
 
 
 
Gunn Inger Røen
Fag: biologi, matematikk, naturfag
E-post: gunn.inger.roen@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 25
Mobil: 957 59 997
 
 
 
Annette Sigaard
Fag: matematikk, naturfag
E-post: annette.sigaard@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 29
Mobil: 918 62 953
 
 
 
Guri Dale Sørbø
Fag: matematikk
E-post: guri.dale.sorbo@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 25
Mobil: 907 89 438
 
  
 
Pia Pernille Weider
Fag: matematikk, geofag, geografi
E-post: pia.pernille.weider@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 25
Mobil: 415 18 666
 
Del denne artikkelen på: