Samfunnsfag

Lærere tilknyttet samfunnsfagavdelingen:

 
 
Arne Almås
Fag: historie, norsk
E-post: arne.almas@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 27
Mobil: 909 32 480
 
 
 
Marit Haaland Gjerde
Fag: markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling
E-post: marit.h.gjerde@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 10
 
  
 
Elise Hestness
Fag: historie, norsk
E-post: elise.hestness@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 28 
Mobil: 452 10 303
 
 
 
Signe Krohn
Fag: psykologi
E-post: signe.krohn@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 23
Mobil: 412 01 464
 
 
 
Hans Tore Kvelland
Fag: økonomistyring, informasjonsteknologi
E-post: hans.tore.kvelland@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 19
Mobil: 400 47 766
 
 
 
Morten Lundon
Fag: markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling
E-post: morten.lundon@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 02
Mobil: 908 94 612
 
 
 
Elen Midtveit
Fag: samfunnsfag, rettslære, politikk og menneskerettigheter
E-post: elen.midtveit@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 28
Mobil: 928 35 453
 
 
 
Eivind Lavik Nome
Fag: historie, norsk
E-post: eivind.lavik.nome@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 28
Mobil: 470 11 967
 
 
 
Johan Birger Sie
Fag: samfunnsfag, geografi, norsk
E-post: johan.birger.sie@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 27
Mobil: 416 28 613
 
 
 
Siri Hauge Solbakken
Fag: markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling
E-post: siri.hauge.solbakken@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 24
Mobil: 976 62 077
 
 
 
Jon Magne Aarrestad
Fag: økonomistyring, økonomi og ledelse, matematikk, informasjonsteknologi
E-post: jon.magne.aarrestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 19
 
Hilde Håvardstein
Fag: entreprenørskap og bedriftsutvikling, rettslære, samfunnsfag
E-post: jon.magne.aarrestad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 27
 
 
 
Torstein Aarstad
Fag: spansk
E-post: torstein.aarstad@skole.rogfk.no
Telefon: 51 92 14 19
 
Del denne artikkelen på: