Solidaritetsprosjekt

Malawi1

Hetland har i mange år støttet UNICEF sine prosjekter i Malawi. Malawi er et av verdens fattigste land, og ligger sørøst i Afrika. Landet har et folketall på ca.15,5 millioner, hvor 1 million er foreldreløse barn. Over halvparten av befolkningen er under 18 år. Halvparten av barna fullfører ikke fjerde klasse

Målet med arbeidet er å gi barn et trygt, effektivt læringsmiljø som gir like muligheter for alle. Når UNICEF involverer seg i bygging av skoler, dreier det seg ikke bare om skolebygg, skolebøker og pulter. Det dreier seg om Malawis fremtid – barna. En forutsetning for å lykkes er å forbedre hele skoletilbudet, inkludert selve undervisningsopplegget.

Malawi 2
Vi ser at det nytter!

I Malawi økte andelen elever som fullførte grunnskolen med
37 prosent, og andelen som besto eksamen økte med 14,4 prosent. 10.000 nye lærerstudenter ble rekruttert. Som følge av dette ble antallet elever per lærer redusert fra 92 til 76. Dette viser at endring er mulig, til og med i de mest fattige landsbyene. Drømmen om utdanning blir en realitet for stadig flere barn.           

Hovedresultatet er sunnere og friskere barn og voksne. Barna og spesielt kvinner får frigjort mer tid. Det skapes et tryggere skolemiljø som sørger for at flere barn, og spesielt jenter, fullfører skolegangen. 

Del denne artikkelen på: