Gjennomføring av Ungdataundersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres i løpet av mars. Les mer om undersøkelsen her:

.

Del denne artikkelen på: