Støttefunksjoner

Rådgivning:
Elevens rett til nødvendig rådgivning er hjemlet i  Opplæringsloven. Rådgiverne gir eleven informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen, og ta avgjørelser i forbindelse med framtidig yrkes- og utdanningsvalg. På Hetland vgs har vi to sosialpedagogiske rådgivere og en utdannings- og yrkesrådgiver. 

Skolehelsetjenesten:
Helsesykepleier er til stede på skolen på mandager og torsdager. Utenom denne tiden kan eleven oppsøke Helsestasjon for ungdom på Nytorget 1 i Stavanger sentrum.

Faglig veiledning:
I tillegg til den vanlig organiserte undervisningen er faglærerne tilgjengelige i skolens studieøkter på tirsdag og torsdag etter oppsatt plan. Her kan elevene oppsøke lærerne på eget initiativ. Elevene kan også bli innkalt av faglærer for oppsatt veiledning, enten en-til-en eller i små grupper.

Del denne artikkelen på: