Eksamen

Hetland arrangerer rundt 1000 eleveksamener hvert år, og cirka en tredjedel av disse er muntlige. 

Alle elever får en generell informasjon om eksamen i løpet av våren, i god tid før selve eksamensperioden begynner. I tillegg jobber elevene med eksamenstrening i de ulike fagene. 

På ST skal minst 20 prosent av Vg1-elevene opp til muntlig eller skriftlig eksamen, på Vg2 skal alle elever opp, enten i muntlig eller i skriftlig, og på Vg3 skal alle elever ha tre skriftlige og en muntlig eksamen. 

På MK trekkes minst 20 prosent av Vg1- og Vg2-elevene ut til skriftlig eller muntlig7muntlig-praktisk eksamen, og dessuten skal alle Vg2-elevene opp til en tverrfaglig eksamen. På Vg3 skal alle elever ha tre eksamener; en praktisk, to skriftlige, eller en muntlig/praktisk og en skriftlig eksamen.

Eksamensperioden våren 2017 starter i midten av mai. 12. mai får elevene vite om de er trukket ut til skriftlig eksamen, denne avvikles i perioden fra 19. mai til 2. juni.

Muntlig eksamen avvikles i perioden fra 6. juni til 13. juni. 

For mer detaljer om eksamensdatoer på de ulike trinnene og i de ulike fagene, sjekk  kalenderen

Se også Utdanningsdirektoratets informasjon om  eksamen i videregående opplæring.

Del denne artikkelen på: