Elga Akhaladze

Lærer
Skeisvang videregående skole