Henny Ødegaard Steinskog

Renholdsoperatør
Vågen videregående skole