Hvordan søke Hetland vgs?

Hvordan søke Hetland vgs?

Alle som søker Hetland vgs må gjøre dette på  vigo.no. Frist er 1.mars.

Vg1

Opptak til Vg1 søkes på  vigo.no ut i fra ungdomsskolekarakterer. Du må ha hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. 

Vg2

Søknad skjer gjennom  vigo.no

Vg3

Søknad skjer gjennom  vigo.no. Har du fullført og bestått Vg2 på Hetland vgs har du fortrinn hos oss i Vg3.

Del denne artikkelen på: