Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling MK fra høsten 2016

Tabellen viser hvordan fag- og timefordelingen ser ut over 3 år.

Det er 10 timer felles programfag (mediefag) på alle 3 trinn. I tillegg er det et valgfritt programfag på Vg2 (5 timer), og to valgfrie programfag på Vg3 (2*5 timer). Resten av timene er fellesfag. 

Hvilke valgfrie programfag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud. Timene brukes enten til videre spesialisering i medier og kommunikasjon:

  • Bilde
  • Grafisk design
  • Lyddesign
  • Medieutvikling
  • Mediespesialisering
  • Tekst

eller til programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram. Mer informasjon om dette kommer.

Når det gjelder fremmedspråk, vil vi kunne tilby nivå ll i tysk, spansk og fransk. Vi gir altså ikke tilbud om fremmedspråk nivå l.  I matematikk vil vi tilby 1P og 1T. 

For mer informasjon om fag- og timefordeling, samt annen informasjon om programområdet, besøk  www.vilbli.no

Del denne artikkelen på: