Foresatte

Selv om eleven har begynt i videregående opplæring, er du som foresatt en viktig ressurs for skolen! På disse sidene finner du mer informasjon som kan være nyttig for deg som foresatt å kjenne til.