Lover og regler

 Opplæringsloven omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i Norge. Regler som utfyller loven, er gitt i  Forskrift til opplæringloven. Sammen med læreplanen  Kunnskapsløftet gir opplæringsloven og forskriften de formelle rammene for hva opplæringen skal inneholde og hvordan den skal foregå.

Rogaland fylkeskommune har egne  retningslinjer for vurdering og  retningslinjer for fraværsføring.

Del denne artikkelen på: