Eksamen

Hetland arrangerer rundt 1000 eleveksamener hvert år, og cirka en tredjedel av disse er muntlige, praktiske eller muntlig-praktiske. 

Alle elever får en generell informasjon om eksamen i løpet av våren, i god tid før selve eksamensperioden begynner. I tillegg jobber elevene med eksamenstrening i de ulike fagene. 

Minst 20 prosent av Vg1-elevene opp til muntlig/praktisk/muntlig-praktisk eller skriftlig eksamen, på Vg2 skal alle elever opp, enten i muntlig/praktisk/muntlig-praktisk eller i skriftlig, og på Vg3 skal alle elever ha tre skriftlige og en muntlig/praktisk/muntlig-praktisk eksamen. 

Det er en egen siden med nettressurser som er lov til å bruke på skriftlig eksamen, og vi oppfordrer alle elever til å gjøre seg kjent på  denne siden i god tid før eksamen.

Eksamensperioden våren 2019 starter i midten av mai. 15. mai kl. 09.00 får elevene vite om de er trukket ut til skriftlig eksamen, denne avvikles i perioden fra 20. mai til 5. juni.

Muntlig/praktisk/muntlig-praktisk eksamen avvikles i perioden fra 5. juni til 13. juni. 

For mer detaljer om eksamensdatoer på de ulike trinnene og i de ulike fagene, sjekk  kalenderen

Se også Utdanningsdirektoratets informasjon om  eksamen i videregående opplæring.

Del denne artikkelen på: