Vurdering

Alle elever i videregående skole har rett til vurdering etter reglene i  Opplæringsloven og  Forskrift til opplæringloven. Det betyr at du har krav på å få klarlagt din kompetanse og få tilbakemelding på prestasjonene dine og skolearbeidet ditt fra de ulike faglærerne. Du kan lese mer om hvordan denne vurderingen skal foregå i Rogaland fylkeskommunes  retningslinjer for vurdering

Del denne artikkelen på: