Rådgivning

FullSizeRender

Elevens rett til nødvendig rådgivning er hjemlet i  Opplæringsloven. Rådgiverne skal gi eleven informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen, og til å ta avgjørelser i forbindelse med framtidig yrkes- og utdanningsvalg. På Hetland har vi to sosialpedagogiske rådgivere og en yrkes- og utdanningsrådgiver. 

 Ingunn Hesby Renoult og Morten Lundon har et spesielt ansvar for spesial- og sosialpedagogisk rådgivning for elevene (SOS). De har kontor i underetasjen ved parkeringsplassen for ansatte. Marit og Morten har et nært samarbeid med PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og Oppfølgingstjenesten.

Marit Haaland Gjerde er yrkes- og utdanningsrådgiver (YOU). Marit har kontor i 1. etasje ved parkeringsplassen for ansatte. Hun gir elevene veiledning og informasjon om valg av programområde og programfag i videregående skole, og om yrkes- og utdanningsmuligheter etter videregående skole. Marit har også ansvaret for veiledning om muligheter for stipend og lån fra Statens Lånekasse. 

Del denne artikkelen på: