Skolemiljøutvalget

På Hetland har vi et aktivt skolemiljøutvalg. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet,  jf. Opplæringsloven. Skolemiljøutvalget har ikke beslutningsmyndighet.

Medlemmer i skolemiljøutvalget inneværende skoleår:

Henrik Bruvik, leder av elevrådet
Simen Hjelleseth Fougner, nestleder av elevrådet
Nora Johannessen
Amalie Lilledal

Tarjei Berge, rektor
Elen Midtveit, verneombud
Ellen Gjennestad, HMS-ansvarlig

Del denne artikkelen på: