Forsvaret møtte andreklassingene

- Verdenssituasjonen har gjort det tydeligere hvorfor dette er viktig, sier Jonas Westad, vise-spesialist ved Sesjonssenteret på Kjevik.

Nylig møtte han andreklassingene på Hetland. Snart vil noen av dem få et brev i posten, innkalling til sesjon, og for noen vil dette brevet være begynnelsen på livet etter Hetland. Det som nettopp føltes som lenge til ble plutselig ganske snart, og spørsmålene fra elevene var mange:

 

- For noen motiverer den ustabile verdenssituasjonen, mens andre kanskje opplever dette med militæret som mer skummelt nå enn før, sier Westad. - Det er uansett viktig for meg å understreke at ingen i førstegangstjenesten skal i noen krig. Men, vi skal øve på det, øve på å forsvare Norge om det blir krig, og det er alvor. Vi er ikke folkehøyskole eller friår, og det vi driver med er høyst reelt.

I tillegg til førstegangstjenesten, og spesialisering innenfor denne, tilbyr Forsvaret flere utdanningsløp - teknisk lederutdanning og befalsutdanning:

- Utdanningen er gratis, mat og bolig er inkludert, man tjener cirka 100 000 i året i studietiden og man får praktisert mer enn i mange andre utdanningsløp. Om man tar en lederutdanning får man øve på å lede 20-30 soldater.