Mulig streik fra 27 .mai

Unio og LO kommune har tatt ut til sammen 505 medlemmer i streik fra torsdag 27. mai hvis det ikke blir enighet mellom partene. Tolv skoler og sentraladministrasjonen i Rogaland fylkeskommune rammes i så fall.

 

Totalt 458 medlemmer i Unio og 47 fra LO kommune tas ut i streik dersom ikke partene kommer til enighet i meklingene. Fristen er ved midnatt i dag, onsdag 26. mai. 445 av de ansatte som er varslet tatt ut i streik jobber i de videregående skolene, 60 i sentraladministrasjonen.

Det er søkt om dispensasjon for i overkant av 60 medarbeidere. Det gjelder hovedsakelig innen tilrettelagt opplæring og ansatte som skal være sensor ved privatisteksamen. Det er derfor fortsatt ikke endelig avklart hvor mange som faktisk vil tas ut ved en eventuell streik. 

 

Skolene som tas ut i en eventuell streik er:

 • Bergeland videregående skole (50 tatt ut)
 • Godalen videregående skole (65 tatt ut)
 • Haugaland videregående skole (Tre tatt ut)
 • Hetland videregående skole (28 tatt ut)
 • Jåttå videregående skole (79 tatt ut)
 • Karmsund videregående skole (72 tatt ut)
 • Skeisvang videregående skole (25 tatt ut)
 • St. Olav videregående skole (39 tatt ut)
 • St. Svithun videregående skole (32 tatt ut)
 • Stavanger katedralskole (24 tatt ut)
 • Vardafjell videregående skole (26 tatt ut)
 • Stavanger offshore tekniske skole (To tatt ut)
Til toppen