Særskilt tilrettelegging

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen søker du skolen om dette. Eksempler på særskilt tilrettelegging kan være utvidet tid, eller opplesning av oppgaver. 

Skal du søke om særskilt tilrettelegging? Lever skriftlig søknad med sakkyndig uttalelse i resepsjonen så tidlig som mulig i skoleåret.