Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste

Elevens rett til nødvendig rådgivning er hjemlet i  Opplæringsloven. Rådgiverne skal gi eleven informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette på skolen.

Ingunn Hesby Renoult sosialpedagogiske rådgiver for Vg1ST og for alle trinn på media og kommunikasjon. På Vg2/Vg3 ST er Eric Ordaz sosialpedagogisk rådgiver. 

Sosialpedagogisk rådgiver har et nært samarbeid med PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) og Oppfølgingstjenesten (OT).