Tolkene

På Hetland er det ansatt rundt ti tolker som tolker undervisningen for de hørselshemmede elevene. Tolkene samarbeider tett med både den enkelte lærer og elev for at eleven skal få best mulig utbytte av undervisningen. Tolkene bruker derfor god tid til å forberede seg til timen. De leser pensum, lærebøker, planer og presentasjoner.

I tillegg forbereder tolk og elev seg sammen i forbindelse med framlegg og framføringer fra elever. Dette krever at de hørselshemmede elevene som bruker tegnspråk, må levere oppgaven før den aktuelle timen slik at de kan gjennomgå den med tolken på forhånd.

I de fleste timene vil det være to tolker til stede. Det er for å sikre at informasjonen blir riktig tolket, men også for å bytte på å tolke slik at tolkingen skal ha best mulig kvalitet hele tiden. Hvis tolken ikke oppfatter hva lærer eller elev sier, vil tolken be om gjentakelse. På den måten sikrer tolken at all informasjon blir tolket.

Tolkene er der som et hjelpemiddel og en brobygger mellom de som hører og de som ikke kan høre.

I begynnelsen av hvert skoleår gjennomfører tolkene informasjonsmøter for de lærerne de skal samarbeide med. Tolkene tilbyr også grunnleggende tegnspråkopplæring til klasser hvor det er hørselshemmede elever. Målet er at elevene skal kunne kommunisere lettere med hverandre uten tolk.

Har du spørsmål om oss, om tolking, om hvordan vi arbeider, så ta gjerne kontakt. Du når oss på telefon: 51 92 14 21