Teams

Teams er en del av officepakken (M365) og er den foretrukne læringsplattformen på Hetland. Faglærerne dine oppretter et teams i faget og inviterer deg inn. I dette kan du følge med på oppslag, se filer i faget, levere besvarelser og notere i din egne klassenotablokk. Du velger selv om du vil jobbe i Teams i nettleseren eller laste ned programmet, men vi anbefaler at du laster ned. IKT-tekniker vil i samarbeid med kontakt- og faglærer kurse nye elever i hele officepakken og i bruke av Teams. Har du spørsmål knyttet til bruken av Teams tar du direkte kontakt med IKT-tekniker Georg. han har kontor inne på biblioteket. 

I Teams finner du og et teams som heter HE Elevinfo, her vil du finne informasjon til elever fordelt på en kanal som er felles for alle og en som er mer spesifikt rettet inn mot ditt trinn/ditt programområde.