Skolerute

Skolerute 2023-2024

Skolerute 2023-2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Første skoledag elever: 16.08 12
September Innsamlingsdag: 07.09. Planleggingsdag 08.09 20
Oktober Høstferie uke 41 (09-13.10) 17
November 14.11: Felles planleggingsdag. 21
Desember Siste skoledag for elevene før jul: 21.12 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul: 02.01 22
Februar Felles planleggingsdag: 15.02 16
Mars Vinterferie: uke 9 (26.02-01.03). Påskeferie: 25.03-29.03 15
April Påskeferie: 01.04 21
Mai Off. høytidsdager: 01.05, 09.05, 17.05, 20.05. Fridag elever og lærere: 10.05. 18
Juni Siste skoledag for elevene: 20.06 14
Sum undervisningsdager 190