Matematikkprosjektet

Skolen startet et skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med Nasjonale senter for matematikk i Trondheim våren 2013. Målsetningen med prosjektet er å øke læringsutbytte og motivasjonen for matematikkfaget.

Gjennom prosjektet har vi jobbet spesielt med å øke lærernes didaktiske bevissthet og kompetanse, for på en bedre måte styrke elevenes motivasjon og kompetanse i matematikk. Skolen har sett klare resultater fra prosjektet både i forhold til økt læringsutbytte og elevenes motivasjon for matematikkfaget.

Matematikklærerne våre har spesielt fokus på å jobbe med undersøkende metoder og det matematiske språket både skriftlig og muntlig.

Gjennom prosjektet motivasjon i matematikk har vi jobbet direkte med de fire kompetanseområdene som vi finner i Framtidens skole NOU2015.8.

 1. Fagspesifikk kompetanse i matematikk
  Ulike representasjonsformer er viktig for forståelsen, dette har vært en sentral del av vårt arbeid
 2. Å kunne lære
  Refleksjon og egenvurdering har også vært sentrale deler i prosjektet både for lærerne og elevene. Metakognisjon      
 3. Å kunne kommunisere, samhandle og delta
  Kommunikasjon i det skriftlige og muntlige språket.
 4. Å kunne utforske og skape
  Inquiery – utforskende matematikk har vært metoden vi har jobbet ut fra når vi har laget opplegg

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med matematikkfaget på Hetland, ta gjerne kontakt med avdelingsleder i realfag, Trude Alsterberg.