Studiespesialisering med topplinje

Klikk for stort bilde 

Utdanning for framtiden
I 2014 etablerte Hetland Topplinjen Innovasjon og ledelse. Dette er et treårig løp der elevene får generell studiekompetanse og 10 studiepoeng fra Handelshøgskolen ved UiS, i tillegg til en særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering og markedsføring, ledelse og innovasjon. 

Kompetansegivende

I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Du får en mentor fra næringslivet som vil hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke arbeidslivet som læringsarena.

Klikk for stort bildeDette sier vår tidligere elev Magnus om å gå på topplinjen på Hetland. 

Samarbeidspartnere

Gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, lokalt næringsliv og Handelshøyskolen ved UiS vil vi sørge for at du blir godt forberedt for både bedriftsetablering, videre utdanning på høyskole og universitet, og selvfølgelig spennende jobber i fremtidsorienterte bedrifter.

Opptak

Elever som begynner på Vg1ST kan søke opptak til vår topplinje. på programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).  Opptaket skjer rett etter skolestart. 

Klikk for stort bilde 

Våre samarbeidspartnere

  • Ungt Entreprenørskap Rogaland
  • Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger
  • Lokalt næringsliv

Unikt tilbud i Norge

  • Du får starte på høyere utdanning allerede i Vg3.
  • Du følger forelesninger og tar eksamen i Entreprenørskap ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
  • Dette faget er en fordypning i entreprenørskap og bygger på MIT (Massachusetts Institute of Technology) sitt entreprenørielle program REAP. Programmet REAP er en 24 trinns prosess som gir relevante verktøy og god kompetanse for å lykkes som entreprenør.
  • Kurset gir 10 studiepoeng.

Fag og timefordeling på topplinja

Klikk for stort bilde  

Vg1 (35 timer per uke)
I tillegg til fellesfagene på vg1 studiespesialiserende, får elevene programfaget markedsføring og ledelse 1. Hovedområdene i dette programfaget er: marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, situasjonsanalyse og markedsinformasjon, konkurransemidlene, organisasjon og ledelse. Dette gir elevene en spennende og kreativt grunnlag for etablering av egen ungdomsbedrift neste skoleår!

Vg2 (32 timer per uke + innføringskurs i studiemestring)
I tillegg til fellesfagene får elevene programfagene entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, markedsføring og ledelse 2 og matematikk R1 eller S1. Elevene skal velge ett programfag som f.eks: økonomistyring, fysikk 1, rettslære 1, sosiologi og sosialantropologi. I løpet av våren vil alle elever på denne linjen få innføringskurs i studiemestring. Dette kurset hjelper elevene med å være forberedt til studiet som venter dem i vg3. 
 
Vg3 (25-30 timer + studie på Handelshøgskolen ved UiS)
I tillegg til fellesfagene får elevene programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 og UiS-studiet Entreprenørskap med eksamen i vg3. Vi ønsker å  utvikle ungdomsbedriften og håper på internasjonalisering og samarbeid med andre ungdomsbedrifter i Europa. Elevene kan velge ett eller to programfag som f.eks: Matematikk R2/S2, Økonomi og ledelse, rettslære 2, politikk og menneskerettigheter, eller internasjonal engelsk.

Til toppen