Studiespesialisering med topplinje

Bilde av elever med hettegenser med hetlandslogo - Klikk for stort bilde

 

 

Utdanning for framtiden
I 2014 etablerte Hetland Topplinjen Innovasjon og ledelse. Dette er et treårig løp der elevene får generell studiekompetanse og 10 studiepoeng fra Handelshøgskolen ved UiS, i tillegg til en særskilt kompetanse innenfor bedriftsetablering og markedsføring, ledelse og innovasjon. 

Kompetansegivende

I løpet av de tre årene du går på topplinjen lærer du å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift. Du får en mentor fra næringslivet som vil hjelpe deg med dette arbeidet underveis. Vi legger stor vekt på å bruke arbeidslivet som læringsarena.

 

Dette sier vår tidligere elev Magnus om å gå på topplinjen på Hetland. 

 

Samarbeidspartnere

Gjennom et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap Rogaland, lokalt næringsliv og Handelshøyskolen ved UiS vil vi sørge for at du blir godt forberedt for både bedriftsetablering, videre utdanning på høyskole og universitet, og selvfølgelig spennende jobber i fremtidsorienterte bedrifter.

Opptak

Elever som begynner på Vg1ST kan søke opptak til vår topplinje på programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ).  Opptak skjer på bakgrunn av karakterer og motivasjon. 

 

 

 

Våre samarbeidspartnere

  • Ungt Entreprenørskap Rogaland
  • Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger
  • Lokalt næringsliv

Unikt tilbud i Norge

  • Du får starte på høyere utdanning allerede i Vg3.
  • Du følger forelesninger og tar eksamen i Entreprenørskap (Entrepreneurship and business planning) ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
  • Dette faget er en fordypning i entreprenørskap og bygger på MIT (Massachusetts Institute of Technology) sitt entreprenørielle program REAP. Programmet REAP er en 24 trinns prosess som gir relevante verktøy og god kompetanse for å lykkes som entreprenør.
  • Kurset gir 10 studiepoeng.

Fag og timefordeling på topplinja

Fag og timefordeling på topplinja
Fag Vg1 Vg2 Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 5 (R/S) 3 (2P)
Naturfag 5
Engelsk 5
Fremmedspråk 4 4
Historie 2 4
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Religion og etikk 3
Kroppsøving 2 2 2
Markedsføring og ledelse 1 5
Markedsføring og ledelse 2 5
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 5
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 5
Programfag (Valgfrie) 5 5-10
Entreprenørskap på UIS 10 studiepoeng

  

Vg1 (35 timer per uke)
I tillegg til fellesfagene på vg1 studiespesialiserende, får elevene programfaget markedsføring og ledelse 1. Hovedområdene i dette programfaget er: marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, situasjonsanalyse og markedsinformasjon, konkurransemidlene, organisasjon og ledelse. Dette gir elevene en spennende og kreativt grunnlag for etablering av egen ungdomsbedrift neste skoleår!

Vg2 (30-32 timer pr uke)
I tillegg til fellesfagene får elevene programfagene Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Markedsføring og ledelse 2. I tillegg til matematikk velger elevene på topplinjen ett programfag fra skolens tilbud. 
 
Vg3 (25-30 timer + studie på Handelshøgskolen ved UiS)
I tillegg til fellesfagene får elevene programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 og UiS-studiet Entreprenørskap med eksamen i vg3. Elevene skal velge ett og kan velge to programfag fra skolens øvrige programfagstilbud.