Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

 

Hvorfor velge Hetland videregående skole?

Vi utfordrer våre elever med et høyt læringstrykk. Samspillet mellom pedagogikk, teknologi og vår spesielle organisering i de forskjellige læringsarenaer, gir sosial trygghet og et godt læringsmiljø. Dette gir vekst, og gjør deg godt forberedt til videre studier. 

Programfagstilbudet kan variere fra år til år. Nedenfor ser du hvilke fag som tilbys inneværende skoleår:

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Engelsk
 • Fremmedspråk nivå 3 (fransk/spansk/tysk)
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosialkunnskap
 • Psykologi
 • Rettslære
 • Historie og filosofi
 • Markedsføring og ledelse
 • Økonomi og ledelse
 • Økonomistyring
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling

 

Programområde for realfag:

 • Matematikk
  • S-matematikk (samfunnsfaglig matematikk)
  • R-matematikk (realfagsmatematikk)
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi
 • Informasjonsteknologi
 • Teknologi og forskningslære
 • Geofag

I tillegg tilbyr vi i år breddeidrett på Vg2 og Vg3. 

 

Søke skoleplass

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.
NB! Hetland tilbyr ikke fremmedspråk på nivå 1. 


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

NB! Hetland tilbyr ikke fremmedspråk på nivå 1. 

Tredje året - vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og -krav på samordnaopptak.no