Besøk fra FORUT

 Vi har vært så heldige å ha besøk av Ane fra FORUT. Hun holdt inspirerende foredrag for både elever og ansatte, om Sri Lanka og prosjektene Hetland støtter i landet. Ny samarbeidsavtale ble undertegnet for tre nye år mellom FORUT og Hetland.