Bistandsgruppa for skoleåret 19/20 på plass

Bistandsgruppa Her ser du medlemmene i bistandsgruppen. De har ansvar for å organisere arbeidet for skolens solidaritetsprosjekt dette skoleåret.

I fremre rad fra venstre: Gia Hy Nguyen, Eirill Steinset, Elise Bru og Ruweydo A. Mohamud. Bakerste rad fra venstre: Hanne Vestre, Magnus Haaland, Helene Jelsa Ravninger og Ina Kaspersen.

Hetland samarbeider med den norske bistandsorganisasjonen FORUT. Skolen jobber med et prosjekt som gjenbosetter flyktninger i Jaffna området, nord på Sri Lanka. Målet er å samle inn kr. 190 000,- pr. skoleår. Pengene går til bygging av skoler, brønner og toalett. Gjennom året har bistandsgruppa et ekstra ansvar for prosjektet.