Eksamen avlyst

Skriftlig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen er avlyst våren 2022. Privatisteksamen vil gå som normalt. 

Til toppen