Forsøk med vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Hetland og andre skoler i Rogaland er dette skoleåret med på et forsøk i vurdering av orden og oppførsel uten karakter. Kort fortalt betyr dette at elevene ved skolen ikke vil få karakter i orden- og atferd på vitnemålet, men at den vil bli vurdert gjennom samtaler mellom elev og kontaktlærer. Les mer om forsøket og hvordan vurderingen vil foregå i informasjonsskrivet under.

Informasjonsskriv om deltakelse i evaluering av forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter  (PDF, 105 kB)