Første skoledag

Noen gruer seg, andre gleder seg. Det er ikke bare bare, men så går det som regel fint. Onsdag hadde 274 førsteklassinger sin første skoledag på Hetland, og da rektor holdt sin velkomsttale var kantinen et rom med mange tanker og mye nytt.

Også for noen av lærerne markerte dagen en begynnelse. Kontaktlærer Magnus Selsås Fjogstad hadde sin første dag som kontaktlærer på Hetland:

- Det er litt skummelt for meg også, så jeg har gledet meg til å få ansikter å forholde meg til. Ting er gjerne ikke så farlig som man tenker på forhånd, og slik tror jeg det er for elevene også. Når de møter hverandre ser de at de ikke er alene, at mange andre sikkert også er nervøse.

Fjogstad, som foruten å være kontaktlærer underviser i norsk, samfunnsfag og historie, er glad for at han skal være kontaktlærer for førsteklassingene:

- Å være på VG1 er gøy, for da er eksamenspresset de kjenner på i tredje fortsatt langt unna, og det er rom for å gjøre mye spennende. Vi skal finne ut av ting sammen. Hyggelig stemning er også viktig, så det prioriterer jeg.