Forut - en oppdatering om vårt bistandsprosjekt på Sri-Lanka

Vi på Hetland har i lengre tid samarbeidet med Forut om et bistandsprosjekt på Sri-Lanka. Pengene vi har samlet inn har gått til skole og barnehage og vi har nå fått en  tilbakemelding på at arbeidet viser godt igjen lokalt på Sri-Lanka. Det er fortsatt store utfordringer både økonomisk og med ettervirkninger av mange års krigføring. 

I filmen under kan du ser mer om hva de innsamlede midlene brukes til og hvor viktig vårt arbeid er for en bedre fremtid for barna i Sri-Lanka

Les mer om arbeidet i artikkelen Et avtrykk av Hetland på Sri-Lanka.

Til toppen