FORUT: Innsamlingsdag 10.11

Tirsdag 10. november er årets innsamlingsdag til vårt bistandsprosjekt på Sri Lanka. 

Vi er med på å gjenbosette flykninger på Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka etter krigen som tok slutt i 2009. Gjennom tre år bygger vi skoler, brønner og toaletter i tre landsbyer. Samarbeidsorganisasjonen vår er den norske bistandsorganisasjon FORUT – For Utvikling. FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen og har rammeavtale med Norad. 

Vårt mål er å samle inn kr. 190 000 pr. skoleår. Det oppnår vi dersom hver elev gir en dagslønn på kr. 300,-.

Filmen viser skolebygget vi har finansiert og som ferdigstilles i november.

 

Vi håper på god oppslutning og ønsker dere alle lykke til. 

Til toppen